Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:
 
In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: Johan's Viscenter - Johan De Bock (zaakvoerder).
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
 
 
2. VOORWAARDEN:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.
 
 
3. OVEREENKOMST:
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
3. PRODUCTPRIJS:
 
De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW voor de particulier
Bestellingen worden aanvaard vanaf € 50 (exclusief transportkosten).
 
 
4. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:
 
Alle bestellingen zijn contant te betalen bij afhaling van de goederen in onze winkel.
 
 
5. GESCHILLEN:
 
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Dendermonde, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.
 
6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
 
De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.
 
7. KLACHTEN:
 
Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de drie (3) kalenderdagen na aflevering een schriftelijke klacht op te sturen.
De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.
 
 
8. INTELLECTUELE EIGENDOM:
 
De totale inhoud van de website "www.johansviscenter.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a.,
is het exclusief bezit van Johan's Viscenter Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan Johan's Viscenter, op straffe van vervolging.
 
9. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP. 
 
Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.
 
10. GEDRAGSCODE.
 
Johan's Viscenter onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 
http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.
 
17. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"
 
 

Johan's Viscenter GCV

Yzerhand 26
9120 Beveren
Belgiƫ

T: +32 (0)3/775 33 16
E:  

Openingsuren

  • Di / Wo / Do / Vr
    08u30 - 12u30 / 13u30 - 18u00.
  • Zaterdag
    08u30 - 17u00.
  • Zondag
    10u00 - 10u30 (enkel afhalen bestellingen)